S.C. BETA-COPS S.R.L. Bucuresti este o societate comerciala cu raspundere limitata, infiintata in 1992 si organizata dupa legea romana.

Societatea este inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/17627/1992, cu codul fiscal R2841948.

Actionarii societatii sunt persoane fizice cu cetatenie romana.

DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL PRIVIND POLITICA

IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE

 

Politica in domeniului calitatii a S.C. BETA-COPS S.R.L. Bucuresti consta in realizarea tuturor produselor si serviciilor in conditiile satisfacerii cerintelor si  exigentelor clientilor, cu respectarea legislatiei in vigoare, a standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2008, a Legii nr.10/1995, cat si a altor reglementari legale aplicabile.

In acest scop s-a instituit si implementat in organizatie un sistem de management integrat bazat pe standardul SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2008 si se urmareste in permanenta prevenirea aparitiei neconformitatilor in toate fazele de proiectare si executie.

Pentru realizarea acestei politici S.C. BETA-COPS S.R.L. Bucuresti are in vedere urmatoarele obiective:

  • Din punct de vedere al calitatii:
   • Indeplinirea cerintelor si asteptarilor partilor interesate in ceea ce priveste calitatea pentru proiectele/serviciile realizate conform clauzelor contractuale;
   • Identificarea, monitorizarea si tinerea sub control a riscurilor si oportunitatilor asociate proceselor;
   • Prevenirea aparitiei neconformitatilor prin marirea exigentei verificatorilor interni astfel incat sa se elimine completarile si observatiile referitoare la proiect ale verificatorului atestat MLPAT;
   • Marirea gradului de satisfactie a clientului printr-o comunicare si colaborare permanenta cu acesta atat pe parcursul elaborarii proiectului cat si pe parcursul executiei acestuia;
   • Marirea gradului de receptivitate la solicitarile clientului pentru rezolvarea unor probleme noi aparute;
   • Efectuarea unui numar adecvat de audituri interne pentru prevenirea aparitiei unor neconformitati cat si tratarea cu toata seriozitatea a neconformitatilor constatate prin masurile corective si    preventive care se dispun;
   • Asigurarea nevoilor de instruire si constientizare a intregului personal privind cerintele clientilor si asteptarilor acestora.
  • Din punct de vedere al mediului:
 • Respectarea cerintelor legale si reglementare referitoare  la mediu;
 • Imbunatatirea performantelor de mediu prin programarea, monitorizarea si analiza obiectivelor si indicatorilor de mediu;
 • Constientizarea si motivarea personalului privind initiativelor si actiunilor intreprinse in vederea imbunatatirii performantelor de mediu ;
 • Prevenirea poluarii prin utilizarea unor procese, tehnici, materiale, produse, care reduc impacturile daunatoare asupra mediului;
 • Colectarea selectiva a deseurilor si valorificarea acestora;
 • Prevenirea situatiilor de urgenta prin elaborarea de planuri de prevenire si protectie.
  • Din punct de vedere al sanatatii si securitatii ocupationale:
 • Respectarea cerintelor legale si reglementare referitoare  la securitatea si sanatatea ocupationala;
 • Identificarea, evaluarea, eliminarea sau controlul factorilor de risc si identificarea necesitatilor privind dotarile, mediul de munca, instruirea, masurile tehnicoorganizatorice, controlul operational;
 • Imbunatatirea performantelor privind sanatatea si securitatea ocupationala, prin programarea, monitorizarea si analiza obiectivelor si indicatorilor;
 • Asigurarea functionarii permanente a dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilatie/climatizare;
 • Prevenirea, detectarea si iniţierea actiunilor corective, preventive  si de eliminare sau control al factorilor de risc profesional.

 

Data, 01.07.2018

                                                                                                             Director General,

                                                                                                                Ing. Ioan Popescu