Societatea comerciala S.C. BETA-COPS S.R.L. Bucuresti este atestata in domeniile in care activeaza de catre organismele autorizate in acest scop.
Atestarile, agrementele autorizatiile si certificarile in baza carora Societatea isi desfasoara activitatea sunt:
 
Certificat de implementare si mentinere a Sistemului de Management al Calitatii conform cerintelor Standardului SR EN ISO 9001:2015, eliberat de catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER;
 
 
 
 
 
Certificat de implementare si mentinere a Sistemului de Management de Mediu conform cerintelor Standardului SR EN ISO 14001:2015, eliberat de catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER;
 
 
 
 
 
Certificat de implementare si mentinere a Sistemului de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale conform cerintelor Standardului SR OHSAS 18001:2008, eliberat de catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER;
 
 
 
 
 
Certificare pentru elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului / autorizatiei de gospodarire a apelor eliberata de catre comisia de atestare din Ministerul Mediului Apelor si Padurilor